ÎN ATENTIA AUTORILOR

 

1. Articolele adresate revistei vor fi trimise pe adresa: Redactia Revistei SIBIUL MEDICAL, B-dul Coposu nr 2-4 Sibiu, tel. 0269 215050, sau 0269 230050, int. 337 sau 339, numere la care se pot obtine si relatii  privitoare la modalitatile de abonare.

2. Titlul articolului nu va depasi 9 cuvinte sau 90 litere, se va scrie cu majuscule, atât în limba româna, cât si în engleza, si va fi urmat de prenumele si numele autorului si al coautorilor, urmat de spitalul, sectia sau unitatea unde a fost elaborata lucrarea. Primul autor va mentiona si adresa, numarul de telefon si e-mail-ul unde poate fi contactat.

3. Articolele se trimit pe format electronic (discheta sau CD ROM - preferabil), însotite si de articolul complet listat în doua exemplare, dactilografiat la doua rânduri cu caractere Times New Roman si fonturi de marimea 12. Autorul are obligatia de a-si revizui lucrarea, redactia nefacând corecturi de forma sau gramatica, lucrarile cu greseli nefiind acceptate.

4. Lucrarile publicabile trebuie sa îndeplineasca toate criteriile unui articol stiintific: introducere, ipoteza de lucru, material si metoda, discutii, concluzii, bibliografie. Referintele bibliografice se vor cuprinde în text, între paranteze. Lucrarea trebuie sa prezinte un rezumat în româna si engleza, corect ca lexic si gramatica, precum si cuvinte-cheie, în româna si engleza.

5. Lucrarile publicate trebuie sa faca parte din urmatoarele categorii:

-Referat general (maximum 8 pagini)

-Articol original (cercetare, experimental, laborator, clinic) - maximum 4 pagini;

-Prezentare caz clinic sau eseu (pictorial) clinic - maximum 3 pagini;

-Recenzie articol sau carte aparut în literatura - maximiun 1 pagina. Articolele ce nu întrunesc cerintele de mai sus vor fi returnate.

6. Imaginile aferente articolelor se trimit pe foaie separat si, de asemenea, separat pe suportul magnetic, având fiecare specificat numarul (fig. 1...) si legenda.

7. Referintele bibliografice vor cuprinde numele autorului, titlul publicatiei, anul, numarul si pagina.

8. Redactia îsi rezerva dreptul de a face modificari de forma (paginatie) necesare tehnoredactarii, fara modificari ale fondului lucrarilor.

9. Nu se publica lucrari care au aparut în alte publicatii sau care au fost trimise spre publicare altor reviste.

10. Lucrarile trimise apartin revistei Sibiul Medical si nu se restituie autorilor.

11. Lucrarile se publica numai dupa acordul recenzorilor pentru fiecare specialitate, în cazul lucrarilor respinse, motivele respingerii se vor comunica în scris autorilor, cu recomandari legate de revizuirea lucrarii.

12. Pot publica doar autorii principali ce poseda abonament valabil. Redactia revistei Sibiul Medical nu agreeaza publicarea în acelasi numar a mai multor articole ale aceluiasi autor principal, acestea fiind publicate în limita spatiului de tipar în numerele urmatoare. Se percepe o suprataxa de urgenta pentru publicarea în acelasi numar (detalii la redactia revistei). La cererea autorilor, Colegiul de Redactie poate elibera adeverinte privind acceptarea spre publicare a articolelor, dupa ce recenzorii de specialitate au avizat favorabil articolul.

COLEGIUL DE REDACTIE